24 Uurs begint veelbelovend

A.s. vrijdagavond maakt de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W. op hun website bekend waar het startpunt van de 24-uurs is. Bij voorbaat kan al worden gesproken van een veelbelovend begin van deze 24-uurs. Met een fraaie, door de organisatie vaak bijgewerkte site en een doortimmerd verhaal belooft de tocht een klassieker te worden. Nu nog hopen dat de belofte waar wordt gemaakt met een even mooie route en opdrachten in stijl. Aan de 17 (ZEVENTIEN!) deelnemende teams zal het niet liggen. Alle grote namen doen mee: Sjokkers, Groepje Geel, Buurvrouw Rietman, Raiders of the Lost Bataaf, de Oude Hap… en – bijna vergeten – de Vette Hap – Aan de eindstreep wordt er afgerekend!

Opnieuw items verwijderd uit het Handboek

Opnieuw zijn er items verwijderd uit het Handboek voor Slimme Dieven. In totaal betreft het nu zes items. We wachten af of het hierbij blijft:

5346-5365.1 24-12-2004 Verwijderd
3486-2645.x 25-12-2004 Verwijderd
4294-1253.1 08-01-2004 Verwijderd
4723-3257.0 11-01-2005 Verwijderd
2431-4728.0 16-01-2005 Verwijderd
1333-7915.x 19-01-2005 Verwijderd

Sectie West: Geen Commentaar

Na de bijeenkomst van de Sectie West van de Oude Hap afgelopen dinsdag 25-1 weigerden Jan en PJ ieder commentaar over de bereikte resultaten. Afgezien van enkele obligate opmerkingen over Jan’s nieuwe schoenen wilden ze niets zeggen over de inhoud van de vergadering.
Zowel de analyse van de tot dusver door de organisatie verstrekte informatie als de door de Oude Hap te volgen strategie werden bestempeld als “intern” en niet bestemd voor publicatie. PJ wilde niet toelichten welke conclusies er getrokken zijn. Hij verwees naar het Haplog. In ons weblog is alles wat van belang kan zijn voor derden terug te vinden, zo verklaarde hij.
Op de stelling dat er via het weblog op gecodeerde wijze gecommuniceerd wordt met de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W. wilde hij niet ingaan.

Raadsels rond verwijderde items

Tot dusver zijn er drie items uit het Handboek verwijderd, volgens het handboek zelf:
5346-5365.1 24-12-2004 Verwijderd
3486-2645.x 25-12-2004 Verwijderd
4294-1253.1 08-01-2004 Verwijderd
In werkelijkheid zijn er kleine maar wellicht veelbetekenende verschillen in twee van de drie ISBBN-nummers. De afwijkingen zijn vet weergegeven:

5346-5365.5 24-12-2004
Tijdens feestdagen gaan veel mensen de deur uit zonder dat er op het huis gepast wordt. Laat u echter niet verzadigen door u vol te eten met deze ‘broodkruimels’, maar wacht totdat het werkelijke feestmaal begint.

3486-2645.x 25-12-2004 Alleen degene die er in slaagt zijn buit ook daadwerkelijk naar buiten te dragen, is een waardig lid der D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W.

4294-1253.9 08-01-2004
“… De “H.H.J.K.E.T.L.N.I. bank” heeft onlangs aangekondigd naast het geweldige ”XJ-725 A.B.S” in te zetten, nu ook de stalen muren en deuren onder hoogspanning te zetten. Ook zal de vloer na sluitingstijd met B.B.W. (Botten Breek Was) bewerkt worden. Een gladde bankvloer kan binnendringers effectiever tegenhouden dan menig high-tech systeem, aldus de woordvoerder. Een ander opvallend punt is …”

Weliswaar wordt er in het handboek gesteld dat de bedenker van het ISBBN-Nummer-systeem geen moer gaf om de ordening van geschriften, we vragen ons af of dit ook voor de samensteller van het Handboek voor Slimme Dieven geldt. Blijven er twee nog onbeantwoorde vragen: waarom zijn de drie items verwijderd; en wat is de betekenis van de afwijkingen in de subcodering in de oorspronkelijke tekst vergeleken met de kennisgeving van verwijdering.

nu.nl-Nieuws in het Handboek

In het Handboek voor Slimme Dieven nu ook nieuwtjes van het internet. Is het handboek een weblog? Het nieuwe item heeft een afwijkende ISBBN-code. Wat dit betekent is nog niet duidelijk.

8857-1002.1 26-01-2005
De eerste berichten van dieven die hun inbrekerskills trainen voor de grote kraak, beginnen te komen. Kijk hier maar!

En de uitslag is…

De vraag was: op welke plaats eindigt de Oude Hap deze keer in de 24-Uurs? En de uitslag is: de Oude Hap blijft nummer 1! Met een ruime 61,8 procent van de stemmen in onze eerste poll ooit.
De Hap beschouwt dit als een raadgevend referendum! Wanneer het even iets minder gaat: jammer. Dan denken we aan de enkele stemmer die ons als nr 2 zag – ook een ijzersterke positie, denk aan vorig jaar.
En ach, middenmoters? Ook niet zo slecht voor een bejaard gezelschap.

Haplog aandachtig gelezen

Dat ook de leden van D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W het weblog van de Oude Hap aandachtig lezen werd al wel vermoed bij de Oude Hap. Uit de snelle reactie op item 1615909 blijkt dat dit inderdaad het geval is.
De layout van alle afwijkend gespelde namen is binnen twee dagen na de signalering eenduidig gemaakt. Alleen het voorzetsel “v” bij Oudehapper Jan van Spijker is ongewijzigd gebleven. Uit de reactie van de webmaster van de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W kan verder worden geconcludeerd dat de afwijkingen “per ongeluk” waren aangebracht.