Haplog aandachtig gelezen

Dat ook de leden van D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W het weblog van de Oude Hap aandachtig lezen werd al wel vermoed bij de Oude Hap. Uit de snelle reactie op item 1615909 blijkt dat dit inderdaad het geval is.
De layout van alle afwijkend gespelde namen is binnen twee dagen na de signalering eenduidig gemaakt. Alleen het voorzetsel “v” bij Oudehapper Jan van Spijker is ongewijzigd gebleven. Uit de reactie van de webmaster van de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W kan verder worden geconcludeerd dat de afwijkingen “per ongeluk” waren aangebracht.