Nieuw item HB.V.S.D.

Op 3 januari is het volgende item geplaatst:
5345-7456.2 03-01-2005
Een goede dief kijkt elke week op het HB.V.S.D.
Een wijze dief kijkt elke dag op het HB.V.S.D.
Een slimme dief láát elke dag naar het HB.V.S.D. kijken.
Tevens is het item van 24 december verwijderd:
5346-5365.5 24-12-2004
Verwijderd

2 thoughts on “Nieuw item HB.V.S.D.”

  1. Het door HB.v.s.d. wordt beheerd door de DVVDDVDEMBBMW. Er is dan ook geen sprake van Oudehappers-censuur, integendeel. Je kunt de ‘huidige’ toestand vinden via de link 24 Uurs 2005, de ‘oude’ toestand is gelogd (‘HB.V.S.D. Handboek voor slimme dieven’). In mijn weblog staat het inmiddels door de DVVDDVDEMBBMW verwijderde item nog wel:

    5346-5365.5 24-12-2004
    Tijdens feestdagen gaan veel mensen de deur uit zonder dat er op het huis gepast wordt. Laat u echter niet verzadigen door u vol te eten met deze ‘broodkruimels’, maar wacht totdat het werkelijke feestmaal begint.

Comments are closed.