De Post-24-uurs Blues

Een bekend verschijnsel bij de organisatoren van de 24-uurs is de Post-24-uurs Blues. Dit verschijnsel leidt ertoe dat na afloop van de tocht alle 24-uurs gerelateerde activiteiten onmiddellijk stopgezet worden. Vandaar dat het lang duurt voordat de website geactualiseerd wordt – soms gebeurt dit nooit, soms pas net voor de volgende tocht. Ook kost het organisatoren van de tocht van volgend jaar meestal extreem veel moeite om de -bijgewerkte- adressenlijst van vorig jaar in handen te krijgen.
Bij de lopers duurt de blues veel korter. Meestal krijgen ze al snel – na twee, drie maanden – alweer zin in de volgende tocht. Dit geldt natuurlijk helemaal voor de happers!