Opgeruimd staat netjes

PJ heeft zijn website http://home.planet.nl/~pjroos opgeruimd. Alle actuele materiaal zoals de 24-uurs van 1998 is overgezet naar www.oudehap.nl. De HHG Service Pagina is verwijderd, anno 2005 kan iedereen zelf de website van de Hendrik Hudson Groep in Hengelo wel vinden.
EBNA houdt in zijn archief twee HHG gerelateerde onderdelen: een 24-uurs pagina – waar je het 24-uurs overzicht en de FAQ vindt – en een HHG-pagina, waar vooralsnog niet veel te vinden is.

Tussen de oren

In de 24-Uurs FAQ wordt als antwoord op de vraag: Waar wordt de 24-Uurs volbracht? gesteld: De 24-Uurs wordt tussen de oren volbracht. In dezelfde FAQ wordt opgemerkt dat de juiste puzzel-mentaliteit belangrijker is dan kennis van allerhande technieken.
Maar wat is die juiste puzzel-mentaliteit, en hoe zorg je ervoor dat je hem uitloopt? Iedereen die meer dan 1 keer meegelopen heeft zal het beamen: er is een groot verschil tussen de eerste en alle volgende. Na de eerste keer weet je dat een 24-Uurs meer betekent dan 35 of 40 km wandelen. Dat houdt in dat je pas na de eerste keer kunt beginnen met de echte tocht.
Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat succesvolle teams de tocht op twee manieren benaderen.
* De eerste, meest voor de hand liggende, is de serieuze: iedere opdracht heeft een exacte oplossing, nl. het stukje route dat de organisatie voor ogen heeft gehad toen zij de opdracht schreef. Door te puzzelen en goed na te denken is het mogelijk er achter te komen wat deze route was. Daarnaast zijn er opdrachten op posten die het lopen niet beinvloeden maar die wel zo exact mogelijk worden uitgevoerd.
* De tweede, meer intuitieve, is de minimale: het team heeft als opdracht het eindpunt te bereiken, met -waar nodig en mogelijk- bijkomende doelstellingen zoals een hogere eindklassering dan een andere groep of een zo klein mogelijke afgelegde afstand.
De benaderingen verschillen soms per individu binnen een team. Op dat moment kunnen er meningsverschillen en conflicten ontstaan. Daarnaast is duidelijk dat de “serieuze” benadering bij problemen tot meer spanningen in een groep kan leiden. De serieuze benadering die er vanuit gaan dat opdrachten letterlijk moeten worden genomen kan als de ‘protestantse richting’ worden beschouwd, de lossere benadering staat daar tegenover als ‘katholiek’: de aanhangers van deze levensbeschouwing zijn een tikje minder serieus en maken zich wat minder bezorgd om het vragen van aanvullende informatie bij de organisatie.

Oudehap.web-log.nl ook buiten het seizoen populair

Ok, een weblog hoort het niet over zichzelf te hebben. Maar toch. Je bent in ieder geval niet de enige die hier zo af en toe een kijkje komt nemen. Vanaf 14 december 2004 t.m. 31 juli 2005 werden meer dan 5000 pagina’s opgevraagd door over de 1500 bezoekers. De grootste piek lag vanzelfsprekend in januari en februari. Maar ook daarna, toen er slechts zo af en toe een berichtje werd geplaatst, bleef de (bescheiden) stroom aanhouden. En dat het niet alleen de “echte” oude hap is die de site bezoekt is ook duidelijk. Alle reden om regelmatig logs te plaatsen en de belangstelling voor de 24-uurs aan te wakkeren!