Vliegende Schapen Op Eigen Benen

De Oude Hap is klaar voor het grote Gala du Demi-lune XLII! Na de succesvolle oprichting van Ici Les Mecs s.a. staat nu ook de spinoff van de Hap ‘Les Moutons Volants’ in de startblokken. Monsieur (Brian) Trubshaw (alias Jan van Spijker) staat garant voor de succesvolle productie van Les Moutons Volants.

Na een turbulente start staan alle neuzen bij les vieux mecs in dezelfde richting. Des mecs ou des moutons, het is alleen nog maar de vraag wie van de twee de hoofdprijs op het gala in de wacht zal slepen! Kenners vermoeden dat de grotere knowhow en diepgang, om maar te zwijgen van de sterke hoofdrolspelers, de doorslag zullen geven. Voorlopig zien zij de spinoff Les Moutons Volants als een sterke runner-up. Hun geld zetten ze op Ici Les Mecs!

Het drama van de 24-Uurs

Hoe zit het met het drama van de 24-Uurs? Op eerste kerstdag 2005 zoeken we naar een antwoord. De meest fundamentele situation humaine: er is niets en er gebeurt niets telt niet mee, levert geen drama op. Wat dan wel?

Au fond zijn er maar twee vormen van drama. De eerste is de komedie, waarin de bedelaar een prins wordt. Dat is niet altijd om te lachen. Dante Alighieri schreef De Goddelijke Komedie, waarin de mens uiteindelijk in de hemel terecht komt. En zo zijn er meer voorbeelden van komedies waar weinig om te lachen valt.

Samengevat: het kenmerk van de komedie is de reis van de hoofdpersoon van niets naar de top die op allerlei manieren kan plaatsvinden.

De tweede vorm van drama is de tragedie. De hoofdpersoon verliest faam en fortuin en eindigt met niets. Van prins naar bedelaar, van geluk naar diep verdriet. Het bekendste voorbeeld is Oedipus, de door Sophocles beschreven held waarmee het superslecht afliep.

Aan het eind van het verhaal is de held verslagen en niet meer in staat daar ooit nog wat aan te doen.

In de eerste plaats is de 24-Uurs een komedie: de loper start met niets maar vindt het eindpunt. In die zin loopt elke uitgeloopen 24-Uurs goed af. Maar ook de tragedie kunnen we herkennen. Elke loper weet dat er ooit een laatste 24-Uurs zal zijn. Uiteindelijk staat iedereen, ook de Oudehapper, met lege handen en is er geen 24-Uurs meer. Dat is de tragedie van de 24-Uurs
Wanneer we de 24-Uurs beter bekijken herkennen we een derde dramatisch genre, lang geleden onderscheiden door minder absolute theoretici. Naast komedie en tragedie kennen schouwburg en bioscoop als blijvend populair genre de tragikomedie.

De held wordt verslagen maar weet zich ondanks tegenslagen terug te vechten naar zijn vroegere plek. De prins wordt tot bedelaar maar legt zich hier niet bij neer. Dit scenario past perfect bij de 24-Uurs: de helden starten opgewekt, komen in de problemen door route en koude, ze hervinden zich en bereiken het eindpunt waar bier en goed gezelschap wacht.

De Oude Hap rekent er op dat we in de tijdens het Gala du demi-lune XLII aangeboden producties iets terug zullen zien van het drama van de 24-Uurs. Wat voor vorm dat drama heeft staat een ieder natuurlijk helemaal vrij. Onze gok: een tragikomedie!

What’s in a name – Spellen en tellen

Is het een trend of een incident? Het lijkt erop dat er de laatste twee jaar een fout in de naam van de 24-uurs zat.
Vorig jaar was het de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W (de vereniging van dieven die vinden dat er meer banken berooft moeten worden) die zichzelf met een spelfout annonceerde. De d of t aan het eind van het voltooid deelwoord staat al jaren onder druk. Maar toch, om in de eerste brief meteen al in de fout te gaan…
Dit jaar is het de Secretaris General Le Gala du demi-lune XLII die zijn club met een telfout voor het voetlicht brengt. XLII is toch echt 42, en dat klopt niet. Niet voor niets was er vorig jaar sprake van 42*24. Of is de fout opzettelijk? Telt de 24-uurs van 1976 niet mee omdat deze op de fiets werd gehouden? Dan is er inderdaad sprake van een 42e tocht.
Trend of incident? Eind 2006 kunnen de eerste conclusies worden getrokken.

Longmétrage of branded entertainment

Volgens brandstage.nl is de nieuwe speelfilm “Nicole Kidman in No 5” geen ultrakorte speelfilm of superlange commercial maar “gewoon branded entertainment“.

Ook de producenten van de longmétrages très petit die straks meedingen op het Gala du demi-lune XLII hebben natuurlijk de keuze hun film door sponsors te laten betalen of, achteraf, commercieel uit te baten. Wellicht is een budget van 27 miljoen niet haalbaar, in ieder geval niet voor de Oude Hap. Daar staat tegenover dat onze longmétrage zeker meer op een speelfilm zal lijken dan het spotje van Nicole…

De franse film in 1978

Buiten regent het. Binnen staat een vlotte française te strijken. Een ongeschoren man ligt op de bank te roken. Hij praat aan een stuk door, luistert niet wanneer de vrouw iets terugzegt.
Zo af en toe zoomt de camera in op de regendruppels op de ruit.
Wanneer de was gestreken is legt de vrouw de stapel wasgoed op het aanrecht. De man begint ruzie met haar te maken. De vrouw verwijt hem dat hij niet van haar houdt. Hij begint weer te praten, steekt de ene sigaret na de andere aan.

En wat doet Ineke op 11 en 12 februari?

Ineke speelt de hoofdrol! Ze speelt op 11 februari mee met de Oude Hap. Nadat Jan het besluit bekend maakte dat hij zich verzelfstandigt gaf Ineke al snel het verlossende woord. Ook dit jaar loopt ze met ons mee. Vorig jaar al “ere-happer”, nu ligt er een glansrol voor haar in het verschiet.

Voor de mannelijke hoofdrol worden er nog screentests en audities gehouden, wie er in het team van de Oude Hap de vrouwelijke lead zal spelen staat al vast…

Zelf filmer worden

De Oude Hap beveelt voor jong en oud Freddy’s informatieve site aan. Niet alleen voor leraren en scholieren maar voor iedereen die niet veel van de ambachtelijke kant van filmen weet. Het verschil tussen script, scenario, storyboard en scene is meteen duidelijk! Een enkel minpunt: de site is in het Nederlands, dus de long metrage tres petit is er niet op terug te vinden.