Hoofdrolspelers: Twijfels over beleid

Binnen Ici Les Mecs! s.a. blijkt een meningsverschil te bestaan over de volgen koers voor het Gala du Demi-Lune XLII. Hoofdrolspelers Rob en Ineke twijfelen aan de door Jean-Pierre du Rosée en de Vision Engineers van de Sectie West gekozen richting. Zij vragen zich af of de nadruk op technische snufjes en de cinéma invisible het gewenste resultaat oplevert.

Zo is het voor hen een duidelijk signaal dat de vertoning van Thierry Jousse’s Les invisibles plaats vond tijdens De week van het geluid. Waarom niet tijdens een Week van de film??? Ook de illustratie bij het item Les 24 heures invisibles op de website van de Mecs mag dan wel technisch hoogwaardig zijn en geen ruis vertonen, visueel valt er niet veel te genieten van deze nachtopnamen. Rob en Ineke herinneren Jean-Pierre aan de eerder gedane belofte: een script met humor, liefde, drama en reflectie. In de cinéma invisible kan, zo stellen zij, die belofte niet worden nagekomen.

De komende periode zullen er binnen de productie-maatschappij Ici Les Mecs! s.a. nog harde noten gekraakt moeten worden. Het lijkt alsof Jean-Pierre du Rosée een dubbelzinnige rol speelt: enerzijds enthousiasme over het festival van Tassin-du-Demi-Lune, anderzijds een keuze voor de cinéma invisible. En er zijn nog maar drie weken te gaan tot 11 februari, de startdatum van het Gala du Demi-Lune XLII…