J.G. dit: Payez!

Tijd om te betalen! Maak uiterlijk 15 januari 17,50 euro over naar rekeningnr 62.12.95.604 t.n.v. J.G. Kuper, Hengelo. Anders, zo dreigt de Secretaris General Le Gala du demi-lune XLII, is uw nominatie niet definitief…