Meetinstrument voor 24-Uurs

De Oude Hap heeft het PSeudologisch Instituut gevraagd een meetinstrument voor de 24-Uurs te ontwikkelen.
Hoewel de Oude Hap zelf eerder onderzoek heeft gedaan rond thema en tochtmodel van de 24-Uurs, is er weinig bekend over de beleving van de 24-Uurs door de deelnemers. Het is de bedoeling dat het PSeudologisch Instituut, een aan EBNA Research gelieerde instelling, een toets ontwikkelt waarmee de belevingsaspecten van een 24-Uurs snel kunnen worden beoordeeld. Als testcase zal de 24-Uurs van 2006, het Gala du demi-lune XLII, met het nieuwe instrument worden geanalyseerd.