Eerste brief gearriveerd

Ja, hij is er! Gisteren lag hij in de brievenbus.

Aan de ene kant bedrukt met geheimzinnige namen en email-adressen van studenten aan de Saxion hogeschool. De organisatoren? Medelopers? Dwaalsporen?

Aan de andere kant een logo met de tekst Digital Domination.
En: from Central Command Class A Classified. Inderdaad, de tocht is op 10 en 11 februari. En details van de volgende missie zijn te vinden op secret.digitaldomination.nl/subscribe/… Op de url volgt een aanmeldscherm met voornaan, naam, email en ja, het lukt: You will soon be notified via e-mail about the next step to take. Ondertussen telt de site digital domination af naar zaterdag 13 januari 24.00u middernacht.

We wachten af!

One thought on “Eerste brief gearriveerd”

  1. PJ,

    door een fout in de kopieverspreiding ben je in het bezit gekomen van persoonlijke en gevoelige informatie. Daarom vragen wij je (nadat je de link hebt overgetikt) om de brief zsm te vernietigen

    Central Command out.

    p.s. excuses voor de slordige fout..

Comments are closed.