Even bij de les blijven!

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige SPECOPS niet verdwaalt in een woud van termen een overzicht van de tot dusver door Digital Domination gelanceerde termen:

ATGM –  anti tank guided missiles
ATINCO – Anti Terrorism Intelligence Command
CGM SPECOPS – Combat group member special operations
CommEx – Communicatons expert
CommSat – Communication Sattelite agency
COTAC – combat tactics
EXPO – extraction point
InCoMo – information combat move
Intel -Intelligence
NavEx – Navigation expert
NavSat – Navigation Sattelite
NBC – Nucleair, biological and chemical expert (NBC)
SL – Squad Leader
SPECOPS – commando speciale operaties
WoMD – weapon of mass destruction