Field manual 3.13? ATINCO OUT!

Oudehap / ATINCO zal tijdens operatie Digital Dominations haar core capibilities ten volle benutten. Zoals bekend 2007_io_elements_1 is de geplande 24-uurs actie een information operation, en daar lusten onze specialisten wel pap van… Om een idee te geven van het informatie-spectrum waarin we ons bewegen, is het raadzaam het goede oude Field Manual 3.13 nog eens op te slaan waarin alle elementen worden opgesomd. Om de tegenstander (zowel intern als extern) niet wijzer te maken dan hij al is: ATINCO OUT!

One thought on “Field manual 3.13? ATINCO OUT!”

  1. De buurvrouw heeft alles goed in beeld en heeft ondanks een kleine vertraging zich wederom aangemeld om aan een groots geheel deel te nemen.

    Dit ondanks de vele ramen die gelapt moeten worden en de pogingen om het marktaandeel van de Max Havelaar koffie dit jaar te verdubbelen.

    Het gerucht gaat zelfs dat een afgevaardigde van de buurvrouw enkele leden van het central conmand gespot heeft tijdens hun zogenaamde day OFF in een locale enigsinds duistere Hengelose club. Hierbij werden zelfs niet nader te benoemen drankjes aangeboden aan verschillende al dan niet geregistreerde personen personen.

    De vraag rijst nu wat gebeurde hier en welke connecties zijn er met andere groeperingen??

    De buurvrouw blijft haar oren gebruiken tijdens de koffie en thee sessies!!!

Comments are closed.