Privacy-inbreuk brengt Central Command in opspraak

Naar nu blijkt heeft Central Command van Digital Domination privacy-gevoelige informatie verstuurd aan een of meer leden van de Oude Hap. Central Command is de centrale executive van Digital Domination, de organisator van de komende 24-Uurs. De achterkant van de Eerste Brief bevatte namen en telefoonnummers van informanten en medewerkers van Central Command. In dit weblog is hierover eerder bericht. Bij dit bericht vind je de verontruste reactie van Central Command. Het spreekt natuurlijk voor zichzelf dat de informatie bij de Oude Hap in veilige handen is. Onduidelijk is vooralsnog of de informatie ook bij andere -minder betrouwbare?- toekomstige deelnemers aan de 24-Uurs terecht is gekomen.

Volgens betrouwbare bronnen heeft dit incident de richtingenstrijd binnen Central Command verhevigd. De agressieve ‘Digitizers’ zien in het gebeurde het bewijs dat het versturen van ‘op papier gesmeerde inkt’ een grote vergissing was. De eerder behaalde overwinning van de ‘SNAIL-Mailers’ die een klassieke Eerste Brief wilden versturen komt hiermee in een schril daglicht te staan. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de tocht die over een viertal weken plaatsvindt.