Tactische tips, geen tegenspraak

Ondertussen heeft Central Command de nodige tactische tips geplaats onder het kopje ‘tactics‘. De verwijzingen geven we graag door.

De NavEx kan info over een Garmin GPS vinden op GPS60 Owners Manual Een inleiding over geocaching is hier te vinden: GeoCaching
De ComEx vindt basisinfo over digitaal coderen in CommEx hoofdstuk 1. Maar alles uit dat hoofdstuk wist hij natuurlijk al.
En de NBC vindt alles over Polonium in de Engelse Wikipedia. Volgens Central Command is kennis over stereoisomeren belangrijk. Wie is de Oude Hap om dit tegen te spreken. Daarom de volgende link, een handleiding in de stereoisomerie. Let u vooral op het (R,S) stelsel, zo vraagt Central Command. Klik op Chirality