Compliment voor Sjok Squart

Een speciale prijs voor de unit Sjok Squart. Helaas, zo meldt Geert, liepen zij de tocht niet allemaal volledig uit. Toch straalden zij tijdens de barre tocht zo’n optimisme uit dat PJ hen aanzag voor de uiteindelijke winnaar Delta Lima.

2007_sjokart Wat deze vergissing zegt over PJ wordt een andere keer uitgebreider behandeld… Een eerste aanzet is al gegeven door de reacties op Twijfels over winnaars