Oude Hap kiest voor WAFIBEHA

Tijdens de komende operatie Digital Dominiation kiest de Hap voor de WAFIBEHA. Dit revolutionaire model kent de cyclus

  • waarnemen
  • filteren
  • beslissen
  • handelen

en is bij uitstek geschikt voor acties in een omgeving met een overvloed aan informatie.