Een wintervertelling

Half februari, bij dooiweer, naderde op zekere avond in het jaar 19.. de Warschause trein onder volle stoom Moskou (vanaf kruising weg volgen in NW-richting). Ternauwernood wilde het dagen door deze klamme mist, en men kon, tenminste vanuit het wagon...

Posted in Opdracht | Comments Off on Een wintervertelling

De deal is mislukt!

De deal is mislukt! De westerse afnemers van het plutonium zijn afgedropen en de CRI is op hun spoor gezet dankzij de aanwijzingen van ‘een stelletje op wachtgeld staande hobbyisten’. Wij, de afdeling EEA weten wel beter! Wij nemen passen...

Posted in Opdracht | Comments Off on De deal is mislukt!

Apotheotische Vervaging

De   omgeving  rondom  onze  vermoeide agenten vervaagt.  Het  enige  dat  hen  nog  voor ogen  staat is de route naar de locatie  waar het rendez-vous zal moeten  plaatsvinden.  De  omringende  realiteit lost op  in wit. Wist u ove...

Posted in Opdracht | Comments Off on Apotheotische Vervaging

Russische Steppenkaart

...

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De ontknoping nadert

De Russische Steppenkaart, die door de beheerder van ‘Het Schaafje’ aan de laveloze bende maffiosi werd ontfutseld, stelt eigenlijk niet veel meer voor dan een llichtelijk versluierde traditionele Amerikaanse stripkaart. De ontknoping nad...

Posted in Opdracht | Comments Off on De ontknoping nadert

Multiple Choice Test Kennis Russische Cultuur

Met de Multiple Choice Test Russiche Cultuur is het voor Sovjet-Pedagogen eenvoudig vast te stellen of een burger voldoende kennis van de Sovjet-Russiche cultuur heeft. a. De eerste mens in de ruimte was 8    – een aap 20  – … C...

Posted in Opdracht | 1 Comment

Russische cultuurkennis

Na een afmattende tocht blijken de agenten de russische plutoniumsmokkelaars te hebben ingehaald. Op hun beurt zijn de smokkelaars ingehaald door de welhaast spreekwoordelijke drankzucht van de geboren Rus. Na zich uitbundig gelaafd te hebben aan een...

Posted in Opdracht | Comments Off on Russische cultuurkennis

Eibergen Alert!

In het, ten tijde van de Koude Oorlog zo rustige en bezadigde, afluisterstation ‘Kamp Holterhoek’ bij Eibergen heerste afgelopen vrijdagnacht plotseling een koortsachtige bedrijvigheid. De radio-telegrafische activiteit van de russische m...

Posted in Opdracht | Comments Off on Eibergen Alert!

Wat & Hoe In Het Russisch

Terwijl de deelnemers jagen op de plutoniumsmokkelaars bereiden ze zich voor op hun  ontmoeting met de onderwereld en verdiepen ze zich in de Russiche cultuur. Het Wat & Hoe in het Russich helpt hen hierbij!...

Posted in Opdracht | Comments Off on Wat & Hoe In Het Russisch

One Time Pad met onbekende betekenis

Voorafgaand aan het vertrek deelden de Russische kolonels een One Time Pad uit waarvan het doel ook hen nog onbekend was....

Posted in Opdracht | 2 Comments

De agenten begeven zich op weg

Na de duidelijke uitleg van de kameraad-kolonels begeven de agenten zich op weg, op jacht naar de russische plutoniumsmokkelaars. In de loop van hun avonturen zullen ze zich herhaaldelijk moeten voordoen als rasechte Sovjet-Russen. Vandaar dat het ee...

Posted in Opdracht | Leave a comment