Aantekeningen bij de route

0 Station
Bandje antwoordapparaat
Russisch geluid als achtergrond(Teleac cursus Russisch?)
DRAZVOEDZJE De wiekslag
‘Spector-sound’
(PJ)
1 Wiekslag
Doofstomme KGB-overloper (Russisch, generaal) legt het verhaal uit met
hints-gebaren.
Uitzoeken hints (PJ)

la Noordmolen
Buikschuif met twee touwen (twee ivm logistiek) over het water. Informeren of WvdW op 13 februari kan (TF)

2 Geen buikschuif
Met het (meegebrachte?) touw en eventueel andere hulpmiddelen een One Time Pad uit een hoge positie (brievenbus) naar beneden brengen. Vervaardigen One Time Pad (JvS, nadat route is uitgezet)

2x Einde wat en hoe (start sporenroute)
Sporenroute uitzetten in het terrein
‘Russische’ attributen bij elkaar zoeken
o.a. wodkafles (PJ), eventueel Russisch verkeersbureau?

2a Cafe ‘t Schaafje
Depot met Z-gram
Vervaardigen Z-grammen (JvS)

3 Boot
Boten worden geleverd door JvS, TF
Deze post wordt reeds bezet door IAEA. De volgende uitleg: de Russische agenten zijn dankzij de wodka het spoor bijster geraakt. In ‘t Schaafje hebben zij het op een zuipen gezet. De rest van de nacht zullen onze agenten geen last meer van ze hebben.

3a Overgang stripkaart

Depot met Russische stripkaart. Nog steeds niet bekend hoe een Russische stripkaart er uitziet.

Aantekeningen bij de route (vervolg)

4 Seinpost

De agenten geven een Russische identificatie in Morse (b.v. Plutonium Russka). JvS seint ‘Da’ en een kompasrichting terug.

4a Overgang naar oleaat

TF levert oleaat op floppy, waarna JvS de opdracht vervaardigt (IAEA-copyrights)

5 Soeppost

Op de soeppost wordt als voorbereiding op de ontknoping een multiple-choice test Russische cultuur verstrekt. (Deze dient als route vanaf 5a). De opzet is als volgt:
Vraag 1)
Ivan Rebroff was een
a – Rus (linksaf)
b – Pool (rechtdoor)
c – Oekraiener (rechtsaf)
d – Monegask (terug naar vorig kruispunt)

Het juiste antwoord geeft tevens de juiste route.
Dit type multiplechoice test is door Sovjet-pedagogen in 1952 uitgevonden en heeft bijvoorbeeld tot het succes van de Spoetnik-satellliet geleid. JR treft voorbereidingen, voor wat betreft de vragen.
Werkgroep Oost houdt zo mogelijk rekening met het meerkeuzekarakter van de opdrachten.

5a Einde oleaat
(start multiple-choice route)
6 Puzzel??
Het zal altijd een raadsel blijven wat dit voor post had kunnen zijn.

7 Thematisch hoogtepunt

De Nederlandse contactpersoon (boef) wacht enigszins humeurig in zijn tent op de ‘Russen’. Onze agenten presenteren hun monster plutonium en laten met hun Geigerteller zien dat het een GOED monster is.
De boef pakt zijn eigen teller en toont het tegenovergestelde aan. Door de magie words ‘Er is wodka op het eindpunt’ weten onze helden de gram van de boef te ontlopen.
Als door een wonder wordt hun de routebeschrijving van het laatste deel van de route overhandigd (? hoe dit laatste precies werkt moet nog uitgezocht)

8 Eindpunt

Comments are closed.