Oude Hap 2000++

De 24 Uurs van 2000

24 Uurs 2000

 

De Oude Hap 2000++ is een adhoc samenstelling van de Oude Hap. Het doel is deel te nemen aan de 24 Uurs van 2000 die wordt gehouden op 12 en 13 januari 2000. De Oude Hap heeft hiertoe de Werkgroep West opgedragen een Toepasbaarheidsonderzoek uit te voeren. De uitkomst van dit onderzoek was positief, zodat er in de vorm van De Oude Hap 2000++ deelgenomen zal worden aan het door de St. Joris Foundation georganiseerde UNCERP-congres betreffende de zogenaamde "Morfogenetically Mutated Dragon-type Lizard-problemetiek". Uit het onderzoek van De Oude Hap 2000++ en daaraan gelieerde wetenschappelijke onderzoeksinstituten blijkt overigens dat de Foundation deze problematiek niet optimaal aanpakt. De Oude Hap 2000++ verwacht mede daarom dat zijn inbreng ontontbeerlijk zal zijn voor het welslagen van het Congres.