Oude Hap 2000++

De 24 Uurs van 2000

24 Uurs 2000

Oplossingsstrategie

Home Oude Hap 2000++ Morfogenese Morfolutie Onderzoek Strategie UNCERP Conferentie

De Oude Hap 2000++ ziet zeer goede mogelijkheden om de door de St Joris Foundation geschetste problemen op eenvoudige wijze op te lossen. Met zijn grote deskundigheid op morfogenetisch gebied en de beschikbaarheid van velerlei extern ontwikkelde methodieken is De Oude Hap 2000++ in staat de noodzakelijke  Morfogenese te initieren en te sturen zodat een succesvolle Morfolutie resulteert. Deze kennis en kunde is uniek!

Overal ter wereld wordt de morfogenetica onderzocht - alleen De Oude Hap 2000++ met zijn gelieerde instellingen is in staat deze transformatie te sturen. Door de inzet van morfogenetisch gestuurde Matrix Technologie  kan het probleemgerichte denken van de St Joris Foundation - immers bepaald door negatieve feedback leercurven! - worden omgezet in een morfolutie. De 'dragon' vormt dan geen belemmering meer maar een overwinning van het feed forward denken... De oplossingsstrategie van De Oude Hap 2000++ bestaat dus uit het effectief inzetten van zijn exclusieve technologie door een zelflerend team, zodanig dat het probleem nog tijdens de Conferentie wordt omgezet in een optimale en uitdagende kans.

Uit onderzoek van de Tegen de draad R&D blijkt dat de door Twentsche Morph ontwikkelde en door De Oude Hap 2000++ geleasde WINN.jpg (1507 bytes) Methode minimaal 55% effectiever is in het consolideren van de bereikte resultaten. De Werkgroep West van de Oude Hap 2000++ stelt dan ook voor de eindsituatie niet op zijn beloop te laten maar ook na afloop van de conferentie de expertise van De Oude Hap 2000++ te blijven benutten.