De bemanninghen verzamelen sigzelve

De bemanninghen verzamelen sigzelve op saterdagh om 5 uur ‘sch middagsch met hun plunje ende hun mondvoorraed. ‘t verzamelpunt sijt 52° 6’57.81″N 6°31’19.15″O alwaer sij nadre insgtructiesch sullen ontvanghen.

De navigator denkt er aen dat hij tijdensch de gevaervolle toght niet alleen de seijnen van Samueel Morsche moet begrijpen maer evenzo de gevreeschde QR-codesch moet kunnnen lesen. Daertoe sorgt hij voor eene juiste app op sijn spraekspiegel met wereldzigt.

Tijdensch desche toght gelt samen uijt samen thuis. ‘t sal niet gebeuuren dat eene deel van den bemanningh alreedsch naer huisch vertrekt terwijl hij sijn gesellen agterlaet.

De Directeuuren van den Compagnie wensen alle onvervaerde seelui eene behouden vaert!

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.