de foto’sch staen online!

HHG-schip_geschilderdd’officiële afbeeldinghhen van vertrecck end’aenkomst sijn vrijgegeven door de Directeuuuren. sij sijn voor eene ieder in de wolken te sien, alsof sij geschildert sijn door eene groot kunsgtenaer.

Foto’s 50e 24 Uurs 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.