D’opdragten

De eerste opdrachtTijdensch de toght navigeerden de kapiteijnsch volgensch de kaerten ende routebeschrijvinghen die sij van hun opdragtgever, de Compagnie, hadden gekreegen. Somsch klopten desche niet, somsch kostte ‘t veel moeijte de juiste doorgangh te vinden. Tijdensch de toght hat de bemanningh alreedsch hun kunde nodigh om de juiste route te vinden. alhier vint u d’opdragten soalsch uijtgereijkt aen de bemanninghen.

1. Kruispuntenkaert

2. QR-Route

3. Quadrantenroute

4. Oleaat

5a. Stripkaert (kort)

5b. Stripkaert (langh)

6. Multiple Choice Route

7a. Zeijltermen (kort)

7b. Zeijltermen (langh)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.