En de winnaer sijt…

De Noordwest’leyke doorgangh sijt gevonden. desche keer sijt Henry Hudson’sch droom vervuld… ende niet elck toght liep af met muijterij. Later meer op desche plek.

Wereldkaert met schepen

Wereldkaert met schepen

En de winnaer van den 50e 24 Uurs, Henry Hudson’sch laetste reijs, sijt… Parta quinquaginta bibit!¬†Op de werelt kaert siet u de eijndpositiesch van alle schepen aen ‘t eijnde van hun grote reijs.

Binnenkort vint u alhier de volledighe uijtslagh.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.