Het eijnde van den laetste reijs

Nu de eijndafrekeningh van De Laetste Reijsch van Henry Hudson sijt opgemaekt, heeft de Directie van den Compagnie haer uijteijnd’leyke Oordeel bepaeld.

Sij beschouwt desche Reijsch alsch eene seer Geslaegt Adventuur naer Noord’leyke Streken dat profijt’leyck wasch voor alle Deelnemers, ende sij hoopt dat alle Kapiteijnsch ende Bemanninghsleden alhier ‘t selfd’oover denken!

De Directie van den Compagnie sluijt hiermee ‘t Boeck ende de Rekeningh van den Laetste Reijsch van Henry Hudson.

De laatste reis van Henry Hudson

Bookmark the permalink.

Comments are closed.