Spiegel van den Noordwest’leyke Doorgangh

Met alle feijten soalsch bekent in ‘t jaer desch Heeren 1610

Aan ‘t eijnde van den 16e eeuw ende ‘t begin van den 17e eeuw wasch er steedsch meer handel gekoomen tussen West Europa ende ‘t Oosten. Enghelant ende Hollant probeerden sigzelve te ontrecken aen Spanje ende Portugal die vanoudsch de handel op IndiĆ«, China ende de rest van ‘t Verre Oosten monopoliseerden.

Omdat de route langhsch Zuid-Afrika ende door de Indische Oceaen ver ende gevaerlijck was, wert er gesogt naer eene route door ‘t Noorden. De toght van Willem Barendtsch in 1596 die eijndigd’op Nova Zembla wasch eene Nederlandsche pogingh om eene Noordoost’leyke route te vinden. Dit lukte niet.
De Enghelsche avonturier Henry Hudson sogt eveneensch vergeefsch in die rigtingh. Hij ontdekte bij Spitsbergen eene grote hoeveelheyt walvissen, eene lucratief gegeven in die tijd.
De Enghelsche seeman Martin Frobisher hat alreedsch eerder in Noordwest’leyke rigtingh gesogt. Hij vont eene doorgangh waer de stromingh soo hevigh wasch dat hij hem de Furious Overfall noemde. ‘t lukte hem niet gindsch verder naer ‘t Westen te varen.

d’ooverleveringh wil dat Henry Hudson hiervan op de hoogte was… toenmaelsch Henry Hudson in 1609 door de VOC op pat wert gestuurt om de Noordwest’leyke doorgangh te vinden, hielt hij sigzelve niet aen d’opdragt ende voer hij alreedsch snel naer ‘t Westen. Hij hoopte op eeuwighe roem ende vont New York. Hij ontdekte alreedsch snel dat New Yorck aen de mont van eene rivier lag, ende dat Manhattan niet op de route naer IndiĆ« ende China lag…

Met sijn vierde toght in 1610 nam hij sigzelve voor de definitieve doorgangh naer ‘t Westen te vinden…

 

Comments are closed.