Wist u ‘t juiste antwoord?

22-4-1610 Henry Hudson wasch bevrient met eene dronkenlap ende

praetjesmaker. Hoe wasch sijn naem? Henry Greene

4-6-1610 Isch eene windstreeck hetzelfd’alsch eene  Hemelstreeck? Ja

24-6-1610 In welck jaer wert Henry Hudson door de VOC op reijsch gestuurd? 1609 (In 1610 wert hij in werk’leykheyt niet door de VOC maer door Sir Thomasch Smythe op wegh gestuurd. Thomasch Smythe wasch bestuurder ende penninghmeeschter van den Enghelsche Virginia Company ende de Enghlish East India Company.)

5-7-1610 Wat sijt de naem van ‘t eijlant dat wort waergenomen? Akpatok Eijlant (terwijl sij langhsch de kust van Resolutioon Islant voeeren).

quadrant

3-8-1610 Gebruikte Henry Hudson de Kamal voor breedtebepalingh? off gebruikte hij de sextant?

Geen van beijde, ‘t wasch de quadrant.

De Kamal wert eeuwen eerder gebruikt, de sextant eene eeuw later.

 

 

1-9-1610 Kan de lenghtegraet op ‘t Noord’leyck Halfront bepaelt worden met de Poolster? Nee (met de Poolster wort de breedtegraet bepaelt)

10-9-1610 Hoe heet de zeeman die wegensch muijterij wort gedegradeerd? Juet

1-11-1610 Waer wort ‘t schip aen de gront geset? James Bay (Jamesch Baeij) Genoemt naer de toenmalighe Enghelsche koningh..

20-6-1611 Hoeveel broden worden er gevonden? 30 

22-6-1611 Hoe heet Henry Hudson’sch soon die net alsch sijn vader in de

sloep wort geset? John

Bookmark the permalink.

Comments are closed.