Rode Baron: “Ik trainde te weinig”

Rode Baron Wim S. lucht zijn hart! Hij reageert op de verslaggeving in het Haplog van 3 februari:

Op het moment dat jullie in staat zijn dit te lezen realiseren jullie je dat de Vette Hap kennelijk de Rode Baronschurk op een strategische wijze hebben ingezet.
Het zal jullie zijn gebleken dat ze mij in hun onvermoeibare hart dragen waardoor de toch al wat tanende pompfunctie bij inspanning met een factor 10 zal zijn opgewaardeerd. Toch blijft het de kunst deze stuwkracht niet door opkomende bloedblaren, het gevolg van een ietwat lui trainingsschema, te verkwanselen.
Gr. Urin

Meer nieuws en de reacties van de Vette Hap volgen ongetwijfeld!

Rode Baron heeft “geen tijd” voor 24 Uurs

Rode Baron Wim S. heeft “geen tijd” voor de komende 24-uurs, zo verklaren betrouwbare bronnen binnen de Vette Hap. De fameuze wandelaar die -samen met Wienand “Wieland” Dassen- in 1985 aan de wieg stond van de 24-uurs oefening Tante Truus, zal er dit weekend niet bij zijn. De officiële verklaring is dat Wim S. (Urin voor insiders) op zondag om strategische redenen in het Amsterdamse Bos aanwezig moet zijn.
De werkelijke oorzaak ligt ongetwijfeld in de oplopende machtsstrijd binnen de Vette Hap. Het Haplog publiceerde hier eerder over op 6 januari 2005.

Sectie West: Geen Commentaar

Na de bijeenkomst van de Sectie West van de Oude Hap afgelopen dinsdag 25-1 weigerden Jan en PJ ieder commentaar over de bereikte resultaten. Afgezien van enkele obligate opmerkingen over Jan’s nieuwe schoenen wilden ze niets zeggen over de inhoud van de vergadering.
Zowel de analyse van de tot dusver door de organisatie verstrekte informatie als de door de Oude Hap te volgen strategie werden bestempeld als “intern” en niet bestemd voor publicatie. PJ wilde niet toelichten welke conclusies er getrokken zijn. Hij verwees naar het Haplog. In ons weblog is alles wat van belang kan zijn voor derden terug te vinden, zo verklaarde hij.
Op de stelling dat er via het weblog op gecodeerde wijze gecommuniceerd wordt met de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W. wilde hij niet ingaan.

Vermoeide benen vragen om een masseur of masseuse

Willem Jan en Rob hebben net het saaiste deel van het Pieterpad gelopen. 23 kilometer asfaltweg zonder bocht. Van Noord-Sleen naar Coevorden. Er was geen bos, geen hei te zien. Alleen maar kaal akker- en weiland. Windkracht 6 schuin tegen. Het was een ware martelgang. Zonder de morele steun van elkaar en onze vrouwen hadden we dit nooit gered.

Onze benen moeten dringend gemasseerd worden om in goede conditie aan de 24Uurs te kunnen beginnen. Wie een sportieve masseur, liefst met de specialisatie “lange afstand lopen”??

Voorbereiding Sectie West 20 januari – uitgesteld

De sectie West houdt donderdag 20 januari zijn jaarlijkse voorbereiding
op de 24-uurs.
Er zal een analyse worden gegeven van de door de organisatie verstrekte
informatie. Het doel van de voorbereiding is om te komen tot een
strategie die de Oude Hap tijdens de tocht bevoordeelt t.o.v. de andere
deelnemers.
Deze meeting is uitgesteld naar 25 januari. Zie item 1664397