Posts tagged ‘Sectie West’

November 5th, 2011

Sectie West weer bij elkaar

Na jaren komt de sectie West van de Oude Hap weer bij elkaar. Dit heugelijke gebeuren is gepland op 29 november. Jan en PJ staan al klaar voor de volgende brainstorm.

January 28th, 2005

Sectie West: Geen Commentaar

Na de bijeenkomst van de Sectie West van de Oude Hap afgelopen dinsdag 25-1 weigerden Jan en PJ ieder commentaar over de bereikte resultaten. Afgezien van enkele obligate opmerkingen over Jan’s nieuwe schoenen wilden ze niets zeggen over de inhoud van de vergadering.
Zowel de analyse van de tot dusver door de organisatie verstrekte informatie als de door de Oude Hap te volgen strategie werden bestempeld als “intern” en niet bestemd voor publicatie. PJ wilde niet toelichten welke conclusies er getrokken zijn. Hij verwees naar het Haplog. In ons weblog is alles wat van belang kan zijn voor derden terug te vinden, zo verklaarde hij.
Op de stelling dat er via het weblog op gecodeerde wijze gecommuniceerd wordt met de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W. wilde hij niet ingaan.

January 15th, 2005

Meeting Sectie West uitgesteld naar 25 januari

De meeting van de sectie West is uitgesteld naar dinsdagavond 25 januari, 20.15u. De agenda blijft ongewijzigd:
1. Opening
2. Analyse van de tot dusver verstrekte informatie
3. Bepaling van de dit jaar te gebruiken strategie
Dit bericht vervangt het eerder gelogde item 164623

January 12th, 2005

Voorbereiding Sectie West 20 januari – uitgesteld

De sectie West houdt donderdag 20 januari zijn jaarlijkse voorbereiding
op de 24-uurs.
Er zal een analyse worden gegeven van de door de organisatie verstrekte
informatie. Het doel van de voorbereiding is om te komen tot een
strategie die de Oude Hap tijdens de tocht bevoordeelt t.o.v. de andere
deelnemers.
Deze meeting is uitgesteld naar 25 januari. Zie item 1664397