Sectie West: Geen Commentaar

Na de bijeenkomst van de Sectie West van de Oude Hap afgelopen dinsdag 25-1 weigerden Jan en PJ ieder commentaar over de bereikte resultaten. Afgezien van enkele obligate opmerkingen over Jan’s nieuwe schoenen wilden ze niets zeggen over de inhoud van de vergadering.
Zowel de analyse van de tot dusver door de organisatie verstrekte informatie als de door de Oude Hap te volgen strategie werden bestempeld als “intern” en niet bestemd voor publicatie. PJ wilde niet toelichten welke conclusies er getrokken zijn. Hij verwees naar het Haplog. In ons weblog is alles wat van belang kan zijn voor derden terug te vinden, zo verklaarde hij.
Op de stelling dat er via het weblog op gecodeerde wijze gecommuniceerd wordt met de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W. wilde hij niet ingaan.

Voorbereiding Sectie West 20 januari – uitgesteld

De sectie West houdt donderdag 20 januari zijn jaarlijkse voorbereiding
op de 24-uurs.
Er zal een analyse worden gegeven van de door de organisatie verstrekte
informatie. Het doel van de voorbereiding is om te komen tot een
strategie die de Oude Hap tijdens de tocht bevoordeelt t.o.v. de andere
deelnemers.
Deze meeting is uitgesteld naar 25 januari. Zie item 1664397