Tussen de oren

In de 24-Uurs FAQ wordt als antwoord op de vraag: Waar wordt de 24-Uurs volbracht? gesteld: De 24-Uurs wordt tussen de oren volbracht. In dezelfde FAQ wordt opgemerkt dat de juiste puzzel-mentaliteit belangrijker is dan kennis van allerhande technieken. Maar wat is die juiste puzzel-mentaliteit, en hoe zorg je ervoor dat je hem uitloopt? Iedereen …