Unanieme lof voor organisatie 24-Uurs 2005

Na afloop van de 24-Uurs was er niets dan lof voor de organisatoren van de 24-Uurs. Thema en tocht waren goed opgezet en uitgewerkt. Alle deelnemende groepen zijn lopend en volgens de geplande route aan het eindpunt gekomen. Dat sommigen -waaronder de Oude Hap- de route hier en daar vrij interpreteerden of een noodopdracht openden kon daar niets aan af doen.
De fraaie en diverse coderingen (“interessant maar toch goed op te lossen”) en het doordacht uitgewerkte thema gaven daarbij een heel eigen sfeer aan de tocht.
De voorafgaande periode wist het Handboek voor Slimme Dieven de liefhebbers al goed in de stemming te brengen. De verworven kennis bleek ‘s nachts goed bruikbaar en ook dat toonde aan dat de organisatoren vanuit een goed concept hebben gewerkt.
En dat de tocht met een financieel overschot is afgesloten – een unicum voor een door de stam georganiseerde tocht, zo vermoedt de Oude Hap – maakte de vreugde nog groter.
Mooie tocht, goed georganiseerd! Organisatie bedankt, door alle deelnemers inclusief de Oude Hap.

One thought on “Unanieme lof voor organisatie 24-Uurs 2005”

  1. ik sluit mij geheel bij PJ aan. De tocht voerde door mooi gebied en gelukkig was het weer ons erg gunstig gezind. Wij (de oude hap) liepen 40,878 km. ruim 8 km te veel.

Comments are closed.