24uurs FAQ

Wat is een 24uurs?  Eigenlijk is het  de  24uurs. Het is een combinatie van wandeltochtdroppingspeurtocht en geestelijke uithoudingstest. In de Encyclopedie Editie 1996 is een korte toelichting opgenomen.

Wanneer wordt de 24uurs gehouden? De tocht wordt meestal in een weekend in februari gehouden. Bij voorkeur in een weekend met nieuwe maan.

Wat is een HHG? Eigenlijk is het  de  HHG. Dat betekent Hendrik Hudson Groep. De Hendrik Hudson Groep is een scoutinggroep uit Hengelo, Overijssel. Meer over de HHG is op de eigen website  www.scoutinghendrikhudson.nl te vinden.

Wie organiseert de 24uurs? In principe de Hendrik Hudson Stam.  Maar ook ex-leden ondernemen het waagstuk Zondagmiddag, aan het einde van de jaarlijkse bijeenkomst, wordt vastgesteld wie de tocht het volgende jaar organiseert.

Wanneer werd de eerste 24uurs gehouden? De eerste 24uurs werd in 1963 georganiseerd. De organisatoren waren Aart Jan Mul en Jan Rouwenhorst. In het EBNA Archief is een beknopt overzicht van alle tochten tussen 1962 en 2006 te vinden.

Kan iedereen deelnemen aan de 24uurs? Nee. Er is een maximum aantal deelnemers van 70 (!), dit uit praktische overwegingen. Leden van de Hudson Groep (minimumleeftijd 16 jaar) en ex-leden die de laatste drie jaar hebben meegedaan krijgen voorrang. Daarnaast zijn (genodigde) gastlopers en overige ex-leden welkom.

Hoe ver lopen is het? Vrijwel altijd is de lengte van de tocht tussen de 30 en de 40 kilometer. Dat wil zeggen, wanneer de door de organisatie gedachte route wordt gevolgd.

Hoe groot zijn de teams die deelnemen? De meeste teams geven zichzelf op, waarbij het aantal lopers tussen twee en tien kan varieren. Bij grote teams ligt de nadruk al snel op gezelligheid, waarbij doelgerichtheid soms wordt vergeten. Daarom stelt de organisatie vaak een bovengrens, b.v. maximaal 5 deelnemers per team.

Wat zijn de vier aspecten van de 24uurs? De vier aspecten die de loper ondergaat zijn posten, opdrachten, route en thema, samengevat met het acronym PORT. Daarbij vormen posten en opdrachten als het ware de user interface die binnen een thema leiden tot de route. In een evenwichtige 24uurs is aan alle aspecten aandacht besteed.

Waar moet de organisatie van de 24uurs op letten? De organisatie begint meestal met startpunt en overnachting te bepalen. Dan zijn de PORT-aspecten van belang. Tenslotte moet de logistiek de tocht mogelijk maken, waarbij de oversteek niet mag worden vergeten. Startpunt, overnachting, logistiek en oversteek: SOLO en PORT zorgen samen voor een prima 24uurs.

Waarom mag er in december of januari geen ongelezen reclamedrukwerk worden weggegooid? En waarom mag je tijdens die periode spam niet ongelezen uit de inbox verwijderen?  Omdat dit de eerste uitnodiging voor de 24uurs kan zijn.

Is het stripkaart of strippenkaart? Een strippenkaart gebruik je in bus of tram. De Amerikaanse stripkaart is een oeroude techniek die tot grote verwarring kan leiden. Misschien daarom nog steeds populair tijdens de 24uurs.

Wat is de meta-24uurs? De meta-24uurs is de denkbeeldige tocht waarin alle elementen die ooit in een 24uurs hebben gezeten zijn opgenomen. Tijdens de tocht is het soms lastig voor deelnemers de werkelijke en de meta-24uurs van elkaar te onderscheiden.

Waar wordt de 24uurs volbracht? De 24uurs wordt tussen de oren volbracht. In de praktijk blijkt het juiste schoeisel onbelangrijk vergeleken met de juiste instelling.

Wat zijn de benodigde basistechnieken? Een paar simpele technieken zijn voldoende: kaartlezen, richting bepalen met het kompas (schieten) en een richting uit het terrein overnemen, kaartcoordinaten kunnen bepalen en uitzettten (huis-in-trap-op). Kruispuntenkaart en stripkaart worden als bekend verondersteld. Een puzzel-mentaliteit is belangrijker dan formele kennis van technieken.

Op welke afstand treffen de lopers de soeppost? Traditioneel is de soeppost net over de helft. De even traditionele erwtensoep gaat er daar het beste in.

Wat smaakt het best tijdens de 24uurs? Het welverdiende biertje na afloop.

Waarom schrijven we 24uurs? Het Groene Boekje adviseert ondubbelzinning 24-uurs. Er is bijvoorbeeld sprake van een 24-uurs economie. In de praktijk zien we ook 24 Uurs als schrijfwijze, waarschijnlijk geïnspireerd door de 24 Uur van Lemans. Echter, wanneer het over de 24uurs van de Hendrik Hudson Groep gaat, schrijven we zonder aarzeling: 24uurs. Het betreft hier immers de eigennaam van een uniek verschijnsel. De Oude Hap en de Hendrik Hudson Groep hebben deze schrijfwijze  in 2013 als enige juiste aanvaard.

Wat is de tip van Sam? Zorg dat je altijd een stevig stuk touw bij je hebt.

 

Deze F.A.Q. is in 1998 opgesteld door de Oude Hap. In 2005, bij publicatie in het nieuwe EBNA-archief, zijn de URLs van HHG, EBNA Encyclopedie en Oude Hap aangepast. In 2011 is de pagina vanuit het EBNA-archief teruggeplaatst vanuit het EBNA-archief naar de oudehap.nl.

 

© 1998, 2013 Oude Hap