Oude Happer geroyeerd?

Net als vorig jaar is oudehapper PJ wegens zijn betalingsgedrag in opspraak! Rob van Zon meldt dat PJ dit jaar zelfs niet meer op de lijst van de Vrienden van de Hudson Groep staat! Hij zou de  contributie van acht euro(!) voor 2012 niet betaald hebben…  PJ ontkent met klem dat hij niet betaald heeft… Hij weet zeker dat hij in 2012 al in maart betaald heeft. We wachten af op het vervolg. Zal PJ daadwerkelijk geroyeerd worden? Of heeft het royement zich in alle stilte al voltrokken, en zijn er wellicht andere, niet genoemde, redenen om hem het lidmaatschap te ontnemen?

50 keer 24uurs Oude Hap

Tijdens de afgelopen 24uurs was er ook even tijd om stil te staan bij het jubileum. Dit jaar werd de 24uurs van de Hendrik Hudson Groep voor de vijftigste keer georganiseerd en gelopen (vooral dat laatste natuurlijk).

Voorafgaand aan het grootse Captain’s Dinner in museumboerderij De Lebbenbrugge stonden Esther Bouwman en Gerard Kuper namens de Hendrik Hudson Groep stil bij het mooie jubileum. Dat Theo en Rob, nog steeds actief organiserend en lopend, daarbij met name genoemd werden spreekt eigenlijk voor zichzelf. De door Esther Bouwman voorgelezen brief van mevrouw van Zon, man van de eerste hopman van de groep, Jan van Zon en -natuurlijk- moeder van Rob, gaf een extra cachet aan het jubileum.

DeOudeHap50e24uursMaar niet alleen Theo en Rob, alle happers kwamen aan de beurt. Wegens langdurige en enthousiaste betrokkenheid? Zoiets. En tot onze grote vreugde kregen we een prachtige en unieke Hudson Badge. 50 Jaar 24uurs, gefeliciteerd Oude Hap! Het werd met veel dank en een tikje ontroering geaccepteerd.

Een kampvuur

In het juli-nummer van het Wel en Wee haalt Paul Tempelaar herinneringen op aan zijn tijd bij de Hudson Groep. Hij sprak daarbij de hoop uit de volgende keer meer oude jeugdmakkers te ontmoeten. Rob van Zon wees hierop in zijn oproep aan de Vrienden van de Hudson Groep voor de bijeenkomst van volgend jaar op 24 maart. Rob noemde het generatiegenoten, daarmee verzweeg hij voor één keer dat hij als een van de eersten deel uitmaakte van de Oude Hap! Al was ik er zelf niet bij, ik kan niet anders dan de woorden van Paul beamen, en ik hoop er de 24e bij te zijn. Ik heb zelfs mijn lidmaatschap van 2011 al betaald…

Maar over deze bijeenkomst van de Vrienden gaat het in dit blogje niet. Paul maakte in hetzelfde nummer nog een opmerking:  Zelfs toen ik al aan aantal jaren leider was bij de verkenners en bij het kampvuur zat in het zomerkamp in Haselüne kon het gevoel mij overmeesteren dat er een mysterieuze diepte zat in de werkelijkheid…

Dit was natuurlijk hetzelfde kampvuur waarover in de kampkrant (naast het artikel over de reusachtige boom die toch versleept was) werd gemeld: ANTIEKE BANJO VERNIELD. Dat het in werkelijkheid om een iets minder antieke mandoline ging had misschien wel met de mysterieuze diepte in de werkelijkheid te maken. En dat het daadwerkelijkheid een heel bijzonder kampvuur was  mag blijken uit de onderstaande door Theo Fortgens gemaakte foto. Opgeduikeld uit het onvolprezen meesterwerk 75 Jaar HHG, een cd propvol foto’s van 1929 tot 2004, en met de sprekende titel 1975_ Haselune14.jpg.  Links in het midden Paul, met mandoline, uiterst rechts, met bril, PJ (de auteur van dit blog) . Tegenwoordig, inderdaad, oude jeugdmakkers…

Oude Happer opnieuw aangemaand

Ook dit jaar is PJ weer aangemaand door de Vrienden van de Hudson Groep. Vorig jaar moest er zelfs gedreigd met royement voordat de in Amsterdam woonachtige voormalige verkennersleider van de Hudson Groep het bescheiden bedrag betaalde. Ook dit jaar is er na het eerste schrijven in februari nog steeds niet betaald… Het is waarschijnlijk niet voor niets dat de betalingsherinnering ruim voor het einde van het jaar verstuurd is, zodat een eventuele externe incasso met zo nodig hardhandig ingrijpen nog ruim op tijd kan worden uitgevoerd. PJ heeft overigens beterschap beloofd. De waarde van deze belofte is vooralsnog onbekend.

Een mooie lentemiddag aan de Topweg

Het was een mooie lentemiddag zaterdag 22 april aan de Topweg in Hengelo. Binnen werd de Houten Auto Race gehouden, buiten zaten de Vrienden van de Hudson Groep in het zonnetje. Voor het eerst bij elkaar werd in ontspannen sfeer de oprichtingsbijeenkomst gehouden. Wat Pascal van den Bosch het in zijn eerste brief vorig jaar gezegd heeft bleek aardig te kloppen: Iedereen die de Hudson een warm hart toedraagt kan lid worden van de vrienden van de Hudson. Je bepaalt zelf in hoe verre je actief wilt zijn en/of je de groep zo nu en dan actief wilt helpen. Op afstand toch contact met de groep houden bleek belangrijk voor de aanwezige vrienden. En de mogelijkheid om een beroep te doen op mensen buiten het bekende groepje van leiders en actieve ouders bleek interessant voor de groep. De eerste afspraken zijn gemaakt: * Er komt een barbecue! Olga neemt het initiatief. * Er komt een pagina op de website van de Hudson. Hier komt ook de meer officiele info (wat doen we, wat kost het, hoe meldt je je aan). PJ neemt dit op zich. * Pascal houdt de mailinglist bij, bij hem kun je je ook aanmelden. Voorlopig nog via hendrikhudson@home.nl, binnenkort via het eigen mailadres van de vrienden. Zoals vaak bij de Hudson uitte betrokkenheid zich in gezelligheid. De bijeenkomst werd goedgemutst besloten met een drankje en een hapje.

De voorzitter schrijft ons…

Hoe lang doet een brief uit Hengelo er over om Amsterdam Noord te bereiken? Als het niet tegenzit drie weken. Op 9 oktober schreef Pascal van den Bos, voorzitter van de groepsraad van de Hudson Groep, een brief. Op woensdag 2 november bereikte deze brief het kantoor van de Sectie West van de Oude Hap in Amsterdam Noord. Maar de inhoud maakte veel goed. Pascal schrijft o.a.:

Iedereen die de Hudson een warm hart toedraagt kan lid worden van de vrienden van de Hudson/Sint Joris. Je bepaalt zelf in hoe verre je actief wilt zijn en/of je de groep zo nu en dan actief wilt helpen. We vragen een kleine bijdrage van 25 euro. Hiervoor krijg je 3 a 4 keer per jaar ons groepsblad Wel & Wee, de jaarlijkse informatiegids van de groep, een uitnodiging voor het jaarlijkse Vretmoalke in januari en je wordt op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten.

Meld je aan of vraag meer info bij hendrikhudson@home.nl, en vermeld Vrienden van de Hudson. Doe dit voor 1 december, zo vraagt Pascal.
Een loffelijk initiatief. Als toekomstig Vriend van de Hudson geeft de Sectie West alvast ongevraagd advies aan de Hudsongroep: zorg ervoor dat de website weer eens geactualiseerd wordt. Meldt iets over het nieuwe initiatief! Juist oud-leden en andere geinteresseerden kijken zo nu en dan op www.scoutinghendrikhudson.nl, dat werkt voor hen minstens zo goed als een jaarlijkse informatiegids.