De Schapen Vliegen Weer!

Ooit, in 2006, was de 24uurs een filmisch hoogtepunt. De deelnemers werden uitgedaagd om in het kader van Le Gala Du Demi-LUne XLII een ultrakorte speelfilm te produceren. De Oude Hap had zich opgesplitst in twee filmploegen en deed daarvan verslag in de blogs Ici Les Mecs en Les Moutons Volants (anglo francais). Beide maakten daarbij gebruik van web-log.nl, het toendertijd bekendste weblog-platform. Helaas, dit platform heeft de tand des tijds niet doorstaan. Ici Les Mecs werd op tijd overgezet naar icilesmecs.blogspot.com, op het Google blog-platform. Les Moutons Volants sliepen in en waren verloren gegaan. Dachten we! Tot PJ weer eens in het archief dook. Hij vond het ebna.web-log.nl bij de WayBack Machine van het internet-archief… en besloot nog eens te zoeken naar de lang verloren schapen. Ze waren er nog!

Ondertussen zijn we een stap verder, de pagina’s zijn gereactiveerd en terug te vinden op moutonsvolants.blogspot.com, hopelijk nog heel lang. En om het feestje compleet te maken, alle relevante links bij elkaar om nog even terug te gaan naar 2006. Welkom in de wereld van Monsieur Trubshaw en Jean Pierre La Rosée!

Website Le Gala du Demi-Lune XLII 
Weblog De Oude Hap over Le Gala du Demi-Lune XLII
Weblog Ici Les Mecs
Weblog Les Moutons Volants
Het storyboard van Les Heures Invisibles, de ultra-korte speelfilm van Les Mecs.
Door PJ gemaakte foto’s.

.

Onzichtbaar gala laat op zich wachten

Nu de 24-Uurs van 2007 er weer op zit, hebben de Happers weer tijd om over de 24-Uurs van 2006 te denken. Hoe zat dat ook alweer met le metrage tres petit? Alle meesterwerken van de deelnemers zijn digitaal opgenomen en verwerkt door het productie-bureau van Le Gala du demi-lune XLII. Maar waar zijn ze gebleven? Antal zit in Thailand, dat was de laatst bekende verklaring van het ontbreken van de opnames. Maar ondertussen vermoeden insiders dat er meer aan de hand is.

Zijn de unieke opnames per ongeluk vernietigd? Of zijn ze per opbod verkocht aan een syndicaat dat ze weer -volkomen illegaal- verhandeld heeft tijdens het laatste filmfestivan van Cannes?

Jan “Oudehapper” van Spijker, die al eerder om inlichtingen vroeg bij de organisatoren, stelt dat het zo langzamerhand de hoogste tijd wordt de ultra-shorts vrij te geven. Ook Jean-Pierre du Rosée stelt zijn vragen bij het langdurige uitstel. Beiden hopen als rechthebbenden van Les moutons volants en Les heures invisibles vanzelfsprekend op een snelle publicatie van de tijdens het gala geproduceerde meesterwerkjes.

Le Grand Gala, ook digitaal

Jan Gerard Kuper, mede-organisator van het in februari gehouden Grand Gala du Demi-Lune XLII, heeft afgelopen weekend verklaard dat er werkt gemaakt wordt van een digitale versie van de ‘longmetrages tres petits’ die geproduceerd zijn tijdens het gala. Dit als antwoord op een email van Moutons Volants-producent Jan van Spijker. Jean-Pierre du Rosée, tekstschrijver van (het voormalige) Ici Les Mecs!, heeft voorgesteld de digitale versie via YouTube te publiceren.
Vooralsnog geeft Jan Gerard de voorkeur aan publicatie tijdens de HHG Stam-reunie a.s. december.

Ontmoeting tussen Mecs en Pas Perdu

Afgelopen zondag heeft op een geheime locatie in Friesland een ontmoeting plaatsgevonden tussen Ici Les Mecs! s.a. en Pas Perdu. Namens de Mecs was Ineke Kardolus, erelid van de Oude Hap, aanwezig. Pas Perdu werd vertegenwoordigd door de woordvoerder van de groep, Paul Versluis. Paul wilde geen mededelingen doen over de inhoud van de gesprekken, anders dan dat “de sfeer open en constructief geweest was”.
Waarnemers vragen zich af of er een verband is met de penibele situatie van Les Moutons Volants. Het is duidelijk dat de samenwerking tussen Mecs en Moutons onder druk staat. De Moutons hebben inmiddels verklaard dat ze om budgettaire redenen schaap Teun niet zullen inzetten. Het is daarmee de vraag of ze er het komende weekend in zullen slagen hun speelfilm op het Gala du Demi-Lune XLII te presenteren.
Saillant detail is dat Ineke Kardolus de schapendeskundige van Ici Les Mecs! s.a. is. Zij is de trotse eigenaar van een kleine kudde Drentse heideschapen…

Vliegende schapen aan de grond?

Gaat het wel goed met de Vliegende Schapen? Het weblog van Les Moutons is blijven steken op 8 januari, en was toen gewijd aan het al dan niet beschikbaar zijn van de site van Ici Les Mecs! Mooi onderwerp, maar het heeft niet veel te maken met het schaapsgewijs doorklieven van het luchtruim.
Misschien is het een goed idee om nieuwe schapen te casten voor hun korte film op het Gala. We hebben er een paar gevonden die er wel zin in hebben. Vooral schaap Teun voelt wel voor een avontuurtje in de lucht!

Onrust bij Ici Les Mecs! s.a. gesust?

Bij de Mecs lijkt de rust teruggekeerd. Ze maken zich volgens eigen zeggen klaar voor de productie van een briljante longmétrages très petit voor het Gala du Demi-Lune XLII. Volgens een woordvoerder wijzen alle neuzen weer dezelfde kant op. Het is echter een veeg teken dat er op de websites van de twee spinoffs van de Oude Hap, Ici Les Mecs en Les Moutons Volants, nog niets over de laatste ontwikkelingen te vinden is…