Oude Happer geroyeerd?

Net als vorig jaar is oudehapper PJ wegens zijn betalingsgedrag in opspraak! Rob van Zon meldt dat PJ dit jaar zelfs niet meer op de lijst van de Vrienden van de Hudson Groep staat! Hij zou de  contributie van acht euro(!) voor 2012 niet betaald hebben…  PJ ontkent met klem dat hij niet betaald heeft… Hij weet zeker dat hij in 2012 al in maart betaald heeft. We wachten af op het vervolg. Zal PJ daadwerkelijk geroyeerd worden? Of heeft het royement zich in alle stilte al voltrokken, en zijn er wellicht andere, niet genoemde, redenen om hem het lidmaatschap te ontnemen?

Oude Happer opnieuw aangemaand

Ook dit jaar is PJ weer aangemaand door de Vrienden van de Hudson Groep. Vorig jaar moest er zelfs gedreigd met royement voordat de in Amsterdam woonachtige voormalige verkennersleider van de Hudson Groep het bescheiden bedrag betaalde. Ook dit jaar is er na het eerste schrijven in februari nog steeds niet betaald… Het is waarschijnlijk niet voor niets dat de betalingsherinnering ruim voor het einde van het jaar verstuurd is, zodat een eventuele externe incasso met zo nodig hardhandig ingrijpen nog ruim op tijd kan worden uitgevoerd. PJ heeft overigens beterschap beloofd. De waarde van deze belofte is vooralsnog onbekend.

Een mooie lentemiddag aan de Topweg

Het was een mooie lentemiddag zaterdag 22 april aan de Topweg in Hengelo. Binnen werd de Houten Auto Race gehouden, buiten zaten de Vrienden van de Hudson Groep in het zonnetje. Voor het eerst bij elkaar werd in ontspannen sfeer de oprichtingsbijeenkomst gehouden. Wat Pascal van den Bosch het in zijn eerste brief vorig jaar gezegd heeft bleek aardig te kloppen: Iedereen die de Hudson een warm hart toedraagt kan lid worden van de vrienden van de Hudson. Je bepaalt zelf in hoe verre je actief wilt zijn en/of je de groep zo nu en dan actief wilt helpen. Op afstand toch contact met de groep houden bleek belangrijk voor de aanwezige vrienden. En de mogelijkheid om een beroep te doen op mensen buiten het bekende groepje van leiders en actieve ouders bleek interessant voor de groep. De eerste afspraken zijn gemaakt: * Er komt een barbecue! Olga neemt het initiatief. * Er komt een pagina op de website van de Hudson. Hier komt ook de meer officiele info (wat doen we, wat kost het, hoe meldt je je aan). PJ neemt dit op zich. * Pascal houdt de mailinglist bij, bij hem kun je je ook aanmelden. Voorlopig nog via hendrikhudson@home.nl, binnenkort via het eigen mailadres van de vrienden. Zoals vaak bij de Hudson uitte betrokkenheid zich in gezelligheid. De bijeenkomst werd goedgemutst besloten met een drankje en een hapje.