Raadsels rond verwijderde items

Tot dusver zijn er drie items uit het Handboek verwijderd, volgens het handboek zelf:
5346-5365.1 24-12-2004 Verwijderd
3486-2645.x 25-12-2004 Verwijderd
4294-1253.1 08-01-2004 Verwijderd
In werkelijkheid zijn er kleine maar wellicht veelbetekenende verschillen in twee van de drie ISBBN-nummers. De afwijkingen zijn vet weergegeven:

5346-5365.5 24-12-2004
Tijdens feestdagen gaan veel mensen de deur uit zonder dat er op het huis gepast wordt. Laat u echter niet verzadigen door u vol te eten met deze ‘broodkruimels’, maar wacht totdat het werkelijke feestmaal begint.

3486-2645.x 25-12-2004 Alleen degene die er in slaagt zijn buit ook daadwerkelijk naar buiten te dragen, is een waardig lid der D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W.

4294-1253.9 08-01-2004
“… De “H.H.J.K.E.T.L.N.I. bank” heeft onlangs aangekondigd naast het geweldige ”XJ-725 A.B.S” in te zetten, nu ook de stalen muren en deuren onder hoogspanning te zetten. Ook zal de vloer na sluitingstijd met B.B.W. (Botten Breek Was) bewerkt worden. Een gladde bankvloer kan binnendringers effectiever tegenhouden dan menig high-tech systeem, aldus de woordvoerder. Een ander opvallend punt is …”

Weliswaar wordt er in het handboek gesteld dat de bedenker van het ISBBN-Nummer-systeem geen moer gaf om de ordening van geschriften, we vragen ons af of dit ook voor de samensteller van het Handboek voor Slimme Dieven geldt. Blijven er twee nog onbeantwoorde vragen: waarom zijn de drie items verwijderd; en wat is de betekenis van de afwijkingen in de subcodering in de oorspronkelijke tekst vergeleken met de kennisgeving van verwijdering.