Tips en trucs in het Handboek voor Slimme Dieven

Er is weer een groot aantal nieuwe items toegevoegd aan het Handboek voor Slimme Dieven. Het meeste is voor Happers vanzelfsprekend maar de jongelui die ook deelnemen kunnen hier nog wel het een en ander van leren!

4325-4583.1 14-01-2005
Elke dief weet ten allen tijde hoe veel graden het is, ook vanuit Amerika gezien!

3834-1562.1 18-06-2003
Een sluiproute is een absolute must voor de ervaren dief, maar let wel: gebruik geen sluiproutes die (tijdelijk) door de staat zijn verboden. Wanneer er geen andere optie meer over is dan toch deze routes te betreden, zal D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W je hier op het moment zelf over inlichten.

2250-1758.0 14-01-2005
Als er dieven zijn die lijden aan AVS (Anti-VleesSyndroom), dienen zij dit tijdig bij de organisatie van D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W melden. Hier zal dan rekening mee worden gehouden.

4605-2758.1 15-01-2005
Houd er rekening mee dat een goede dief ook gekleed dient te gaan als goede dief. Een kleurrijk kostuum voorzien van vele toeters en bellen wordt dan ook afgeraden!

2431-4728.0 16-01-2005
Bewakers zijn altijd om te kopen, mits je ze genoeg te bieden hebt.

0020-2460.1 16-01-2005
De kortste route is normaal gesproken de snelste route. Ware het niet dat het soms veel effectiever kan zijn om af en toe af te wijken van de kortste en snelste route, zodat je effectief gezien toch de beste bent. U zult zien dat in sommige gevallen effectiviteit los staat van snelheid waarmee u zich voortbeweegt.

1633-1785.1 18-01-2004
Zelfs Albert Einstein kon niet altijd alles uit zijn blote hoofd berekenen…

5455-1867.0 19-01-2005
Een droge sok is altijd fijn.
een natte sok is niets dan pijn.
een extra sok zal de beste voorbereiding zijn!

1333-7915.x 19-01-2005
Collega’s zijn tegelijkertijd je concurrenten. Pas dus op hoe collegiaal je bent!