What’s in a name – Spellen en tellen

Is het een trend of een incident? Het lijkt erop dat er de laatste twee jaar een fout in de naam van de 24-uurs zat.
Vorig jaar was het de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W (de vereniging van dieven die vinden dat er meer banken berooft moeten worden) die zichzelf met een spelfout annonceerde. De d of t aan het eind van het voltooid deelwoord staat al jaren onder druk. Maar toch, om in de eerste brief meteen al in de fout te gaan…
Dit jaar is het de Secretaris General Le Gala du demi-lune XLII die zijn club met een telfout voor het voetlicht brengt. XLII is toch echt 42, en dat klopt niet. Niet voor niets was er vorig jaar sprake van 42*24. Of is de fout opzettelijk? Telt de 24-uurs van 1976 niet mee omdat deze op de fiets werd gehouden? Dan is er inderdaad sprake van een 42e tocht.
Trend of incident? Eind 2006 kunnen de eerste conclusies worden getrokken.

One thought on “What’s in a name – Spellen en tellen”

Comments are closed.