Teleurstelling in Rijssen-Holten

In de gemeente Rijssen-Holten is met teleurstelling gereageerd op het nieuws dat de 24-Uurs dit jaar in Haaksbergen start. Burgemeester Bort Koelewijn wilde nog geen commentaar geven. Naar verwachting zal de fractie Leefbaar Rijssen-Holten in de komende raadsvergaderingen kritische vragen aan het College van B&W stellen.

Ook vorig jaar lukte het de gemeente Rijssen-Holten niet om de 24-uurs binnen te halen. Toen startte de fameuze tocht in Ommen.

Volgend jaar de Holterberg?

Burgemeester Bort Koelewijn van de Twentse gemeente Rijssen-Holten roept de organisatoren van de 24-Uurs van volgend jaar op om de Holterberg niet te vergeten. Tijdens een raadsvergadering wees hij de aanwezigen op het historisch belang van de Holterberg voor de 24-Uurs. Ook herinnerde hij de aanwezige raadsleden aan de economische impuls die de tocht in het verleden aan de toenmalige gemeenten Rijssen en Holten had gegeven.

Woordvoerder Theo Fortgens verklaarde namens de Oude Hap dat er in dit stadium absoluut nog geen toezeggingen over begin- of eindpunt gedaan kunnen worden. Hij merkte wel op dat ‘alle opties, inclusief natuurlijk de Holterberg, nog mogelijk zijn.’

Teleurgestelde burgemeester: “Jammer”

Een teleurgestelde burgemeester Bort Koelewijn van de gemeente Rijssen-Holten heeft verklaard het "Jammer" te vinden dat de 24-Uurs niet op de Holterberg start. Zijn gemeente had de publiciteit rond het grote evenement goed kunnen gebruiken. Hoewel Usselo genoemd wordt, is het niet waarschijnlijk dat de start van de tocht in het Twentse dorp onder de rook van Enschede zal plaatsvinden. Er zit niet veel anders op dan af te wachten tot Central Command de werkelijke bestemming vrijgeeft!

Central Command zaait verwarring

Onhandigheid of doelbewust verwarring zaaien? Central Command zet de deelnemers op scherp. Is de Holterberg het Nieuwe Aalten? Eindpunt of Start? Bewoners van het Achterhoekse Aalten hebben al laten weten dat ze "zeer teleurgesteld" zouden zijn wanneer de 24-Uurs niet in Aalten maar op de Holterberg zou starten… In de gemeente Rijssen-Holten daarentegen wordt met spanning gewacht. Burgemeester Bort Koelewijn zal er in zijn spannende weblog zeker iets over schrijven wanneer het zover mocht komen. Operatie Digital Domination is natuurlijk wel wat opwindender dan een onverwachte publicatie in de Twentsche Courant over de brandveiligheid van het bungalowpark De Borkeld…