De Post-24-uurs Blues

Een bekend verschijnsel bij de organisatoren van de 24-uurs is de Post-24-uurs Blues. Dit verschijnsel leidt ertoe dat na afloop van de tocht alle 24-uurs gerelateerde activiteiten onmiddellijk stopgezet worden. Vandaar dat het lang duurt voordat de website geactualiseerd wordt – soms gebeurt dit nooit, soms pas net voor de volgende tocht. Ook kost het …