Eindelijk, Oude Hap leest tweede en derde brief

Eindelijk, op vrijdagavond 10 januari om half tien lezen ook de Oudehappers de derde brief! Het heeft even geduurd maar een persoonlijke interventie van PJ bij Jan Gerard Kuper, Secretaris-General Le Gala Demi-Lune heeft ertoe geleid dat hij de brieven nogmaals per e-mail aan de Oude Hap heeft gestuurd. Theo, Props Manager en contactpersoon van Ici Les Mecs! S.A. had de brieven wel ontvangen maar – ongelukkigerwijs – niet gelezen! Theo’s hotmail-adres wordt minder gelezen dan verwacht! Gelukkig zal de tocht uiteindelijk toch niet zonder de oudjes worden gelopen…