Ontmoeting tussen Mecs en Pas Perdu

Afgelopen zondag heeft op een geheime locatie in Friesland een ontmoeting plaatsgevonden tussen Ici Les Mecs! s.a. en Pas Perdu. Namens de Mecs was Ineke Kardolus, erelid van de Oude Hap, aanwezig. Pas Perdu werd vertegenwoordigd door de woordvoerder van de groep, Paul Versluis. Paul wilde geen mededelingen doen over de inhoud van de gesprekken, anders dan dat “de sfeer open en constructief geweest was”.
Waarnemers vragen zich af of er een verband is met de penibele situatie van Les Moutons Volants. Het is duidelijk dat de samenwerking tussen Mecs en Moutons onder druk staat. De Moutons hebben inmiddels verklaard dat ze om budgettaire redenen schaap Teun niet zullen inzetten. Het is daarmee de vraag of ze er het komende weekend in zullen slagen hun speelfilm op het Gala du Demi-Lune XLII te presenteren.
Saillant detail is dat Ineke Kardolus de schapendeskundige van Ici Les Mecs! s.a. is. Zij is de trotse eigenaar van een kleine kudde Drentse heideschapen…