Sectie West: Geen Commentaar

Na de bijeenkomst van de Sectie West van de Oude Hap afgelopen dinsdag 25-1 weigerden Jan en PJ ieder commentaar over de bereikte resultaten. Afgezien van enkele obligate opmerkingen over Jan’s nieuwe schoenen wilden ze niets zeggen over de inhoud van de vergadering.Zowel de analyse van de tot dusver door de organisatie verstrekte informatie als …

Voorbereiding Sectie West 20 januari – uitgesteld

De sectie West houdt donderdag 20 januari zijn jaarlijkse voorbereiding op de 24-uurs. Er zal een analyse worden gegeven van de door de organisatie verstrekte informatie. Het doel van de voorbereiding is om te komen tot een strategie die de Oude Hap tijdens de tocht bevoordeelt t.o.v. de andere deelnemers.Deze meeting is uitgesteld naar 25 …