Revalidatie, volgend jaar

Willem Jan die al in de voorbereiding geblesseerd raakte meldt:
“Het gaat een stuk beter met mij. De hechting is er uit en het gezicht is weer redelijk normaal. Mijn been sputtert nog wat tegen, maar ook een stuk beter.” Hij ziet uit naar volgend jaar.
Volgend jaar loopt de Hap weer met het complete team. Jan zal zijn voeten als vanouds intapen, dit jaar had hij dit nagelaten. Hij rekent er op dat hij dan niet alleen voorafgaand maar ook tijdens de 24-uurs zal profiteren van zijn nieuwe schoenen. Hij rekent er ook op dat zijn blaren tegen die tijd volledig zijn hersteld.
Tenslotte meldt Theo per email: “Nu is mijn vinger nog ongeveer twee keer de normale dikte, de ontsteking is onder controle en gisteren vertelde de chirurg dat ik er rekening mee moet houden dat de vinger nog wel 3 maanden dik kan zijn. Hij is behoorlijk stijf, maar daar moet ik zelf maar aan werken. Dat lukt. Alles is dus weer goed. Het typen geeft alleen wat problemen.”
Theo heeft ons beloofd dat hij volgend jaar in de week voor de 24-uurs geen extreme klussen die zijn gezondheid kunnen bedreigen zal uitvoeren. De rest van de Oude Hap vraagt zich af of hij zich aan die belofte zal houden.

Sectie West: Geen Commentaar

Na de bijeenkomst van de Sectie West van de Oude Hap afgelopen dinsdag 25-1 weigerden Jan en PJ ieder commentaar over de bereikte resultaten. Afgezien van enkele obligate opmerkingen over Jan’s nieuwe schoenen wilden ze niets zeggen over de inhoud van de vergadering.
Zowel de analyse van de tot dusver door de organisatie verstrekte informatie als de door de Oude Hap te volgen strategie werden bestempeld als “intern” en niet bestemd voor publicatie. PJ wilde niet toelichten welke conclusies er getrokken zijn. Hij verwees naar het Haplog. In ons weblog is alles wat van belang kan zijn voor derden terug te vinden, zo verklaarde hij.
Op de stelling dat er via het weblog op gecodeerde wijze gecommuniceerd wordt met de D.V.V.D.D.V.D.E.M.B.B.M.W. wilde hij niet ingaan.

Jan Koopt Nieuwe Schoenen!

Voor hen die dit nog niet wisten of vergeten waren: Jan’s reputatie als OudeHapper is vooral te danken geweest aan een prima stel supergoedkope en ooit op het allerlaatste moment aangeschafte schoenen van de ‘Hengelose Marktkoopman’ (fl. 25.00). Deze schoenen zijn inmiddels een jaar of drie geleden ter ziele gegaan. Sindsdien heeft Jan de 24 uurs één keer georganiseerd en weer twee keer gelopen. Het lopen is daarna nooit meer geweest wat het was daarvoor. Vandaar dat Jan de afgelopen zaterdag nieuwe schoenen heeft gekocht speciaal voor de komende 24-uurs. Wijs geworden door de voetproblemen uit het verleden heeft hij het hele weekeinde de schoenen gedragen. Vooralsnog zijn de bevindingen bevredigend te noemen. Weliswaar zijn de vertrouwde geluiden die het paar van de Marktkoopman altijd maakten (links een sis, rechts een kraak) nog niet waargenomen. Dit kan op nieuwigheid duiden.