24-Uurs leidt tot ontslag burgemeester Dinkelland

Uiteindelijk is het er toch van gekomen. Minister Guusje ter Horst heeft burgemeester Willeme van Dinkelland ontslagen. Nu de 24-Uurs ook dit jaar de gemeente Dinkelland niet heeft aangedaan, werd de door de wethouders uitgeoefende lobby hem te machtig. Vooral het feit dat hij tot twee dagen voor de tocht optimistisme uitstraalde is hem kwalijk genomen door de plaatselijke partijleiders.

Burgemeester Willeme reageerde uiterst teleurgesteld op het bericht uit Den Haag. ,,De minister heeft niet de bereidheid gehad om zich te verdiepen in de problematiek van de gemeente Dinkelland”, aldus zijn schriftelijke verklaring. Ingewijden menen dat het mislopen van start of einde van de 24-Uurs zeker heeft bijgedragen aan de beslissing van de minister. De actiegroep Behoud Burgemeester Willeme vindt het ontslag weliswaar onrechtvaardig maar hoopt desondanks dat de 24-Uurs volgend jaar hun mooie gemeente zal aandoen.

24-Uurs oorzaak vertrek burgemeester?

In Dinkelland liepen de emoties gisteren hoog op. Het conflict tussen burgemeester Willeme en zijn wethouders over het startpunt van de 24-Uurs van volgend jaar leidde uiteindelijk tot een motie van wantrouwen tegen de burgemeester. De wethouders verwijten de burgemeester dat hij geen tijd meer besteed aan de nijpende problemen binnen de gemeente en zich alleen nog maar bezig houdt met het binnenhalen van de 24-Uurs.

Dat de inwoners van de gemeente overduidelijk kiezen voor de 24-Uurs en hun burgemeester kon de wethouders niet van gedachten doen veranderen. De hoop van de burgerij is nu gevestigd op de Commissaris van de Koningin.

Een kleine troost voor de Dinkellanders is dat ook binnen de naburige gemeente Rijssen-Holten de lobby om start- of eindpunt van de 24-Uurs binnen te halen nog niet goed op gang is gekomen.